Historie

Oddíl „Zelený vítr“ vznikl v roce 1990. V roce 1992 se stal jedním ze zakládajících členů Ligy lesní moudrosti dětí a mládeže ČR v Ostravě.
Hned od svého vzniku se aktivně zapojil do využívání volno-časových aktivit dětí a mládeže na celém území města Ostravy. Pořádal , organizoval a byl účastníkem mnoha jednodenních, vícedenních, víkendových a jiných akcí. Vyvrcholením jeho aktivit, bylo každoroční pořádání zimních a letních táborů.
Díky velmi dobrým výsledkům a spokojeností účastníků výše popsaných akcí se dostal do podvědomí ostravských občanů.
V roce 2002 Liga lesní modrosti v Ostravě zanikla.
Někteří členové přešli do organizace Pionýr. Ti, kteří nechtěli přejít do pionýru, díky referencím, které Zelený vítr měl, byli přijati za členy DUHY.
V současné době má dužina „Zelený vítr“ pravidelné schůzky pro své členy, aktivně se zúčastňuje akci, které pořádají přidružené organizace. Organizuje jedno, vícedenní a víkendové akce.Pořádá jarní, letní a podzimní tábory.
Tyto akce mají velmi dobrý ohlas a například účastníci táborů, hodnotí tábory velmi pozitivně a  těší se na tábory příští….. Dalším důkazem je i to, že se členská základna dužiny „Zelený vítr“ neustále rozrůstá….