Zelený vítr

logo-super

DUHA, Zelený vítr
Maďarská 1460/5 Ostrava- Poruba 708 00
IČO 75011760

Miroslav Wisner- Statutární zástupce

1) Průvodní dopis k činnosti organizace Duha, Zelený vítr

2) Seznámení s vykonávanou činností

3) Letní tábor Zelený vítr v roce 2023

4) Nástin letního táboru Zelený vítr v roce 2024

ad 1  Průvodní dopis

             dovoluji si Vás touto cestou informovat o dlouhodobých aktivitách vyvíjených organizací DUHA Zelený Vítr, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a reseci.

             DUHA je občanské sdružení, které od roku 1989 nabízí na principech zážitkové pedagogiky dětem a mladým lidem pestrou paletu volnočasových aktivit. Jejím posláním je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti. Toto poslání naplňuje především díky celoroční činnosti více než 4 000 členů v devadesáti základních článcích působících ve všech krajích České republiky. Rozšiřuje netradiční formy výchovy, výměny zkušeností a hledání nových cest rozvoje. Duha je velice úspěšná i v projektech pro děti a mládež z dětských domovů, v programech pro neorganizované děti a mládež, v podpoře participace dětí a mládeže a rozvíjení dobrovolné služby.

ad 2  Seznámení s vykonávanou činností DUHA Zelený Vítr

            Oddíl Zelený Vítr vznikl v roce 1990. V roce 1992 se stal jedním ze zakládajících členů Ligy lesní moudrosti dětí a mládeže ČR v Ostravě. Hned od svého vzniku se aktivně zapojil do využívání volno-časových aktivit dětí a mládeže na celém území města Ostravy. Pořádal , organizoval a byl účastníkem mnoha jednodenních, vícedenních, víkendových a jiných akcí.

            Vyvrcholením jeho aktivit, bylo každoroční pořádání zimních a letních táborů. Díky velmi dobrým výsledkům a spokojeností účastníků výše popsaných akcí se dostal do podvědomí ostravských občanů. V roce 2002 Liga lesní moudrosti v Ostravě zanikla. Díky referencím, které Zelený Vítr měl, byl celý oddíl přijat do organizace DUHA – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. 

            V současné době má oddíl Zelený Vítr pravidelné schůzky pro své členy, aktivně se zúčastňuje akcí, které pořádají přidružené organizace. Organizuje jedno, vícedenní a víkendové akce. Pořádá jarní, letní a podzimní tábory.  

 

            Vyvrcholením celoroční práce s mládeží jsou bezpochyby letní tábory. Od dob založení oddílu jsme se s dětmi podívali do mnoha koutů České republiky.

            Za zmínku stojí výčet lokalit, kde se pořádali tábory:

1993-96         zimní a letní tábor- Holčovice

1997               zimní tábor – Stará Ves u Rýmařova, letní tábor – Maria Skala

1998               zimní i letní tábor – Karlovice ve Slezsku

1999               zimní i letní tábor – Dolní Údolí u Rejvízu

2000               zimní tábor – Stará Ves u Rýmařova, letní tábor – Doubí u Tábora

2001               zimní tábor – Nová Ves, letní tábor – Doubí u Tábora

2002               zimní tábor – Dolní Údolí u Rejvízu, letní tábor – Doubí u Tábora

2003               podz. a zimní tábor- Dolní Údolí, letní tábor – Bystřice pod Pernštejnem

2004               zimní, letní a podzimní tábor – Dolní Údolí u Rejvízu

2005               zimní, letní a podzimní tábor – Dolní Údolí u Rejvízu

2006               zimní tábor – Karlovice ve Slezsku, letní tábor – Heroltice u Tišnova

2007               zimní tábor – Karlovice ve Slezsku, letní tábor – Heroltice u Tišnova

2008               zimní a letní tábor – Karlovice ve Slezsku

2009               zimní a letní tábor – Karlovice ve Slezsku

2010               zimní a letní tábor – Karlovice ve Slezsku

2011               zimní tábor – Nová Ves, letní tábor Protivanov u Prostějova

2012             zimní tábor – Nová Ves, letní tábor – Protivanov u Prostějova

2013             zimní tábor – Košařiska, letní tábor – Protivanov u Prostějova

2014             zimní tábor – Košařiska, letní tábor – Protivanov u Prostějova

2015             zimní tábor – Košařiska, letní tábor – Heroltice u Tišnova

2016             zimní tábor – Jablůnka, letní tábor – Heroltice u Tišnova

2017             zimní tábor- Hluchová, letní tábor – Heroltice u Tišnova

2018             zimní tábor- Buřov, letní tábor – Heroltice u Tišnova

2019             zimní tábor- Hluchová, letní tábor – Heroltice u Tišnova

2020             zimní tábor- Myšinec, letní tábor – Heroltice u Tišnova

2021             zimní tábor nebyl z důvodu pandemie, letní tábor – Heroltice u Tišnova

2022             zimní tábor- Krásná pod Lysou Horou, letní tábor- Heroltice u Tišnova

2023             letní tábor- Heroltice u Tišnova

( Fotogalerii k těmto táborům naleznete na odkazu “ TÁBORY MINULÉ“)

            Na jednotlivých turnusech jsme s dětmi za dobu existence oddílu DUHA Zelený Vítr navštívili nespočet zajímavých míst:

Eldorádo,                                                                 Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách,

Krnovská rozhledna Cvilín,                                   zřícenina hradu Choustník,

Aeroklub letiště Krnov,                                           zámek Červená Lhota,      

Vojenský výcvikový prostor Libavá,                     hlavní město Praha,

mechová jezírka na Rejvízu,                                středověký hrad Pernštejn,

rozhledna Biskupská kupa,                                   Vírská přehrada,

zámek Hluboká,                                                      malebné údolí řeky Svratky,

plavba parníkem po Brněnské přehradě,           Uranové doly u Zlatých Hor,

mikroregion Čebínka,                                             muzeum lidové tvorby v Karlovicích,

Čebínská rozhledna u Moravského krasu,         exkurze ve fa Hartmann – Rico, V. Bytíška,

rozhledna Karasín u Moravského krasu,            sklárny Crystalex ve Vrbně pod Pradědem,

zřícenina hradu Freudenstein na Vrbensku,      koupaliště ve Vrbně pod Pradědem,

Domanínské rybníky u Žďáru nad Sázavou,     Anenský vrch na Jesenicku,

zatopený lom Mořské oko na Jesenicku ,           údolí řeky Opavy,

skokaneské můstky Vrbno pod Pradědem,        muzeum lidových obydlí Rejvíz,

středověký hrad Veveří                                        pohraniční opevnění čs. armády,

Sloupsko- Šošůvské jeskyně                              Brněnská přehrada

Pernštejn

            Každoročně vymýšlíme novou celotáborovou hru. Výběr CTH z posledních let:

Vyvolení,                               Trosečník,                             Četnické humoresky,

 Husité a křižáci,                   Piráti,                                    Z pohádky do pohádky,

 Vikingové,                             Stroj času,                             Středověké cechy,

 Asterix a Obelix,                  Hvězdná brána,                  Piráti z Karibiku

  Starověký Egypt                Indiana Jones                     Tenkrát na západě

Simpsonovi                           Mimoni                                  Pevnost Boyard   

Robinsonův ostrov              Cesta kolem světa               Filmový festival Heroltice

Job Academy                       Kalendárium

                                                a mnoho dalších her a aktivit…

ad 3  Letní tábor DUHA Zelený Vítr v roce 2023

            V roce 2023 jsme uspořádali letní dětský tábor v Herolticích u Tišnova. Tábor proběhl v termínu 16.7. – 28.7. 2023. Tábor  se zúčastnilo 115 dětí.

             Letní dětský tábor se konal v duchu celotáborové hry na téma „Kalendárium“ Jednalo se o vrstvenou celotáborovou hru, která se skládála z několika etap a částí. Každý táborový den se nesl v duchu určitého svátku, anebo jinak významného dne. ( Nový rok, Velikonoce, Valentýn, Den Země, Pálení čarodejnic, 1.Máj, Den dětí , atd. Celý den byl v duchu vylosovaného povolání prostřednictvím etapových, logických a sportovních her. Účastnící tábora např. získavali prostřednictvím her body  a získavali indicie a nejrůznější výhody, které oddílům mohly pomoci k vítězství v CTH. ……Velmi povedený byl Jarmark, kde si děti za táborové peníze (kuboše), které získavaly za nejrůznější soutěže a aktivity kupovaly věcné odměny v improvizovaném hokynářství.. Vyvrcholení tábora byl závěrečný ceremoniál kdy děti obdržely upomínkové odznaky a další odměny.

             Táborový program byl natolik pestrý, že je prakticky nemožné jej rozvinout a popsat v rámci několika odstavců. Některé aktivity však nelze nezmínit. Každoročně velmi úspěšná stezka odvahy se i letos setkala s pozitivním ohlasem, rovněž tak “ výsadky“, díky kterým děti alespoň jednu noc prožily ve stanu a oddílového ohně, celodenní výlet byl kvůli Covidu přizpůsoben požadavkům KHS a děti si prošly blízké i vzdálenější okolí Heroltic a dle jejich reakcí se jim i tento výlet líbil….. , koupání v bazénu, který je součástí areálu RS , karneval masek, Miss a Missák , Brněnka hledá talent a mnoho dalších aktivit.

             Dětem bylo zajištěno ubytování v budově a v chatkách. Stravovaní 5x denně ve zděné jídelně s profesionálními kuchaři, pojištění a nepřetržitý dohled odborně vyškoleného personálu (oddílových vedoucích, zdravotnic, nočních hlídačů a dalších).   

( fotogalerie:  odkaz „ LÉTO 2023″)

Letní tábor DUHA Zelený Vítr v roce 2024

            V příštím roce se bude konat tábor opět v RS Brněnka v Herolticích.Toto krásné středisko je obklopeno nádhernou přírodou a řekou Svratkou. Dětem umožńuje maximální využití volného času v období letních prázdnin (ubytování menších dětí v budově, starší chatky, jídelna, herna, možnost koupání, v areálu RS bazén, hřiště, ohniště + další prostory areálu). Celodenní výlet: V řešení a samozřejmě bude záležet v jakém stádiu bude probíhající pandemie.

Táboru se zúčastní cca 100 dětí.
Tábor bude řídit hlavní vedoucí s desetiletou praxí(absolvent kursu akreditovaného Ministerstvem školství).
O každý oddíl se budou starat dva oddílový vedoucí (všichni absolventi školení) většínou jeden s několikaletou praxí + nováček, který absolvoval s námi 2 až 3 tábory.
Zdravotní zajištění: 2 zdravotnice + promovaný lékař, přímo v areálu RS.
Vařit budou profesionální kuchaři.

Téma celotáborové hry: Save The King

            Tešíme se na spolupráci a věříme, že letní tábor v roce 2024 bude opět velmi úspěšný.

                                                                                                                      DUHA, Zelený vítr

Statutární zástupce Miroslav Wisner
Maďarská 1460/5
Ostrava-Poruba 708 00
 739 275 359

https://www.zelenyvitr.cz